Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Digitaaliset tuotteet ja palvelut

Supersankari

Digitaalisuus on nykyään tullut erottamattomaksi osaksi meidän jokaisen arkea. Ihmiset ovat jo nyt tottuneita siihen, että lähes kaiken voi hoitaa verkossa. Tämä on siksi myös valtavan hyvä mahdollisuus erilaiselle verkossa tapahtuvalle liiketoiminnalle sekä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden myynnille. Digitaalisten kanavien kautta voi tavoittaa nykyisiä sekä kokonaan uusia asiakkaita aiempaa helpommin ja nopeammin. Tästä kuitenkin aiheutuu se, että yritysten välinen kilpailu asiakkaista on erittäin kovaa. Omien tarjottavien palvelujen ja tuotteiden tulee olla ensiluokkaisia, jotta asiakkaat valitsevat ne ennemmin, kuin kilpailevan yrityksen vastaavanlaisen palvelun tai tuotteen. Nykyään sähköinen asiointi on yleensä kaikista helpoin ja nopein tapa hoitaa mitä tahansa asioita, ja tämä olisi hyvä nähdä erinomaisena mahdollisuutena yksityisen puolen lisäksi myös julkisella puolella. Mutta mitä nämä digitaaliset tuotteet ja palvelut sitten oikein ovat?

Digitaaliset palvelut

Digitaalisia palveluja voivat olla esimerkiksi erilaiset mobiilisovellukset, verkkopalvelut sekä erilaiset verkkoliiketoiminnan ja sähköisen asioinnin ratkaisut. Nykyaikaisen verkkokaupankäynnin ytimessä on käyttäjälähtöisesti suunniteltu ja toteutettu asiakaslähtöinen palvelukokemus. Sen tavoitteena on ohjata asiakaskohtaamisia, palveluprosesseja ja koko arvoketjua verkossa niin, että palvelutarjoajan on mahdollista olla mukana asiakkaidensa ostoprosessissa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämän lisäksi asiakkaat vaativat nykyään entistä tarkempaa, ajantasaisempaa ja relevantimpaa tietoa myytävistä tuotteista. Erilaisten verkkopalvelujen avulla asiakkaiden on nykyään aiempaa helpompi saada tarvitsemansa tieto ostopäätöksen tekemistä varten. Keskitetty tuotetiedonhallinta varmistaa tarkan ja ajankohtaisen tuotetarjonnan, jonka avulla yritys voi erottua edukseen luomalla erinomaisen palvelukokemuksen jokaisessa myyntikanavassaan. Näiden lisäksi erilaiset mobiilisovellukset ovat päivittäisen työnteon, viestinnän ja asioinnin apuvälineitä ja ne mahdollistavat palvelun saamisen paikasta ja ajasta riippumatta. Ne ovat nyt jo osa jokapäiväistä arkeamme.

Digitaaliset palvelut tukevat ja tehostavat yrityksen tarjoamia palveluja. Toimiva ja näyttävä verkkopalvelu on nykyään yksi yritysten käyntikorteista. Uusien digitaalisten palvelujen avulla voidaan parhaimmillaan saada muutettua yritysten suuntaa. Jo pelkkä verkkosivu-uudistus helpottaa usein myyntitavoitteisiin pääsyä. Yritysten kannattaakin tänä päivänä panostaa erityisesti verkkosivutoteutuksiin, mutta toisaalta myös erilaiset sovellukset ja digitaaliset asiointipalvelut ovat tärkeitä yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta. Kuitenkin digitaalinen palvelu, joka ei ulotu organisaation ydinprosesseihin, on vain niin sanottua ”pintadigitalisaatiota”. Menestyksekkään digitaalisen palvelun luominen edellyttää hyvää integrointia yrityksen operatiivisiin järjestelmiin. Näin varmistetaan, että palvelu toimii kuten pitää. Kun palvelut suunnitellaan osaksi yrityksen tärkeimpiä toimintoja ja ydinprosesseja, ne auttavat esimerkiksi lisäämään myyntiä, parantamaan asiakastyytyväisyyttä sekä tehostamaan yrityksen toimintaa. Digitaalisissa palveluissa onkin usein kyse koko liiketoiminnan digitalisoimisesta ja viemisestä verkkoon.

Kumppanuuksien avulla menestyvämpää liiketoimintaa

Teknologian avulla pystytään tarjoamaan aiempaa viisaampia palveluja ja syvällisempiä asiakassuhteita. Yritykset panostavat jatkuvasti digitaalisten palvelujensa käyttökokemukseen, uusien palveluiden lanseeraamiseen sekä tekniseen toimivuuteen. Digitaalisten palvelujen keskeiset menestystekijät ovat tekemisen nopeus ja kilpailijoiden toimenpiteisiin vastaaminen, sillä kuluttajille digitaalisten palvelujen vaihtaminen ja vertailu on nykyään hyvin tavallista. Digitaalisen liiketoiminnan kehitys on dynaamista ja nopeasti eteenpäin menevää, joten yritysten on miltei mahdotonta pärjätä yksin kilpailussa. Tällöin yritysten menestyminen perustuu ennemminkin verkostoihin ja kumppanuuksiin. Kumppanuuksien rakentamiseen kannattaakin panostaa, sillä se lisää liiketoiminnan joustavuutta, ketteryyttä sekä tuo samalla uusia ajatuksia ja toimintamalleja. Lisäksi kumppanien menestys luo positiivista yhteistyötä, ja kumppanin avulla menestyminen mahdollistaa myös muiden toimijoiden menestymisen. Digitaaliset palvelut voivatkin tänä päivänä toimia alustana uudenlaisille yhteisöille ja jakamispalveluille.

Digitaalisia tuotteita

Digitaalinen tuote on eräänlainen hyödyke, joka toimitetaan tietoverkon välityksellä aineettomasti myyjältä asiakkaalle. Digitaalinen tuote ei siis ole käsin kosketeltavissa, mutta sen voi kuitenkin havaita esimerkiksi tietokoneen tai puhelimen ruudulta. Digitaalinen tuote voi olla esimerkiksi video, verkkokurssi, jokin sovellus tai ohjelma, e-kirja tai podcast. Myös erilaiset blogit voidaan luokitella digitaalisten tuotteiden luokkaan. Markkinoille tulee koko ajan lisää erilaisia digitaalisia tuotteita, mutta tähän ei ehkä enää kiinnitetä juurikaan huomiota, sillä siitä on tullut meille kaikille niin normaalia ja tavallista. Myös digitaalisia tuotteita myydään verkkokauppojen kautta. Verkkokaupoissa fyysisiä tuotteita voidaan myydä suoraan toimittajan varastosta loppuasiakkaalle, jolloin myymälät, jälleenmyyjät sekä kaikenlainen tuotteiden varastointi matkalla jää pois. Tämä säästö näkyy sekä yrityksen, että loppuasiakkaan kukkarossa. Digitaalisten tuotteiden kohdalla säästö on vielä tätäkin suurempi, sillä myös toimituskulut jäävät pois. Näin voidaan siis saada aikaan rahallista säästöä ja toisaalta myös luonto kiittää, kun kuljetukset ja pakkausmateriaalit jäävät pois.

Lisää artikkeleita

Bitcoin

Kuinka Bitcoin-kaivos toimii?

Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn Kuinka Bitcoin-kaivos toimii? Muistatko vielä markka-ajan? Silloin pelättiin, ettei ikinä